KOMPUTEROWE BADANIE STÓP W POLSCE

CQStopy3D-CAD

Frezowane CNC

Kompletny system do diagnostyki stóp (4D) i postawy ciała(2D)
i komputerowego wykonywania indywidualnych
wkładek ("na miejscu na miarę na czas")

Zestaw - 29 900zł Promocja PRODUCENTA !

Cena zawiera komputerowy Podoskop CQStopy3D z wbudowanym skanerem 3D
+kamerę do oceny koślawości nóg CQKam
+frezarkę CNC z szybkim napędem paskowym i wrzecionem
+oprogramowanie CQ-Stopy3D CAD do projektowania, wizualizacji i wykonywania wkładek CNC

* Komputerowy podoskop pracujący z dokładnością 1 mm i duzą dynamiką ruchu (kilka-kilkanaście klatek na sekundę- Szybki zapis)
* Wbudowany skaner przestrzenny-3D do tworzenia rzeczywistego modelu 3D stopy
* Obserwacja stref nośnych - możliwość liczenia powierzchni, średnich ważonych, ścieżki środków cieżkości odbitki
* Szybki tryb różnicowej analizy obrazu i eliminacji tła
* Automatyczne obrysowanie odbitki i punktów pomiarowych -wydruk naukowy z 50 liczonych parametrów i wydruk uproszczony dla rodziców -Po polsku!
* Opis parametrów i norm według uznanej nomenklatury naukowo-medycznej
* Produkt medyczny posiadający wpis do polskiego rejestru wyrobów medycznych.
* Kamera 2D-HD do pomiaru koślawości/szpotawości pięty-kolana, lub całej sylwetki
* Oprogramowanie CQ-CAD do projektowania indywidualnych wkładek na podstawie rzeczywistego skanu 3D stóp pacjenta
* Generacja programu GCODE do frezarki CNC (PN-73/M-55256)
JEDNO URZĄDZENIE ZAMIAST TRZECH RÓŻNY INNYCH PRODUCENTÓW !
Wszystke pomiary wykonywane są jednoczasowo, przy tym samym ustawieniu pacjenta. Zwiększa to wiarygodność i powtarzalność pomiarów. Skraca czas kompletnego badania do kilkudziesięciu sekund. Ma to szczególne znaczenie w diagnostyce przesiewowej dzieci.
Uwagi: część producentów oferuje urządzenia wykonujące skanowanie tylko jednej stopy. Rozwiązanie to znacznie zwiększa prawdopdobieństwo przekłamań w pomiarze gdyż pacjent do skanowania drugie nogi musi się ponownie ustawić. Z pewnym dystansem można też podejść do skanowania stopy skanerami ręcznymi w powietrzy, czyli nie w pozycji normalnej pracy stopy.

NAJNOWSZA  wersja Programu do Projektowania Wkładek 3D posiada następującą funkcjonalność:

• Swobodna definicja obrysu wkładki na bazie odbitki plantokonturograficznej z widoczną głębią obrazu.

• Definicja linii obcięcia wkładki na wysokości palców

• Możliwość skalowania podparcia wysklepienia stopy na podstawie danych ze skanera 3D wbudowanego w urządzenie CQ-Stopy3D

• Możliwość uwzględnienia stref nośnych (nacisków) na podstawie intensywności odbitki plantokonturograficznej

• Możliwość definiowania minimalnej, oraz całkowitej wysokości wkładki

• Definicja wywinięcia pięty, z uwzględnieniem wysokości i szerokości profilu

• Definicja klina podparcia korygującego ustawienie stopy

• Swobodna definicja pelot o zadanej wysokości (zarówno wypukłych jak i wklęsłych)

• Wykorzystanie modelu wzoru dla całej wkładki

• Generowanie pliku CNC i obsługa frezarki.

* CQStopy3D-CAD - produkcja indywidualnch wkładek ortopedycznych

Kompletny system do diagnostyki stóp (4D) i komputerowego wykonywania indywidualnych wkładek ("na miejscu na miarę na czas")
Wykonanie badania w różnych trybach (m.in.Skanowanie 3D). Badanie "na żywo".
Opracowanie badania i wykonanie projektu indywidualnej wkładki ortopedycznej.

* CQStopy3D-CAD - frezownaie CNC w czterech prostych krokach

Rozpoczynamy pracę z frezarką CNC.
1) Parkowanie i ruch ręczny sterowany z pada USB. 2) Ustawienie limitu głębokości frezu.
3) Ustawienie pozycji zerowej materiału. 4) Generowanie programu i frezowanie.

* CQStopy3D-CAD - frezarka biurkowa

Test frezowania w piance EVA i korku (Wrzeciono Kress 800W, frez kulisty 3mm)

 

 

Telefon komórkowy (601) 79-41-62 Kontakt Mailowy