KOMPUTEROWE BADANIE STÓP W POLSCE

PREMIERA CQ-Stopy3D-CAD odbyła się w maju 2014

na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej

Kompletny system do diagnostyki stóp (4D) i postawy ciała(2D)
i komputerowego wykonywania indywidualnych
wkładek ("na miejscu na miarę na czas")

Zestaw - 24 900zł Promocja Wiosenna PRODUCENTA !

14 800zł CQ-Stopy3D(1y) - OFERTA SPECJALNA! - szczegóły

* Komputerowy podoskop pracujący z dokładnością 1 mm i duzą dynamiką ruchu (kilka-kilkanaście klatek na sekundę- Szybki zapis)
* Wbudowany skaner przestrzenny-3D do tworzenia rzeczywistego modelu 3D stopy
* Obserwacja stref nośnych - możliwość liczenia powierzchni, średnich ważonych, ścieżki środków cieżkości odbitki
* Szybki tryb różnicowej analizy obrazu i eliminacji tła
* Automatyczne obrysowanie odbitki i punktów pomiarowych -wydruk naukowy z 50 liczonych parametrów i wydruk uproszczony dla rodziców -Po polsku!
* Opis parametrów i norm według uznanej nomenklatury naukowo-medycznej
* Produkt medyczny posiadający wpis do polskiego rejestru wyrobów medycznych.
* Kamera 2D-HD do pomiaru koślawości/szpotawości pięty-kolana, lub całej sylwetki
* Oprogramowanie CQ-CAD do projektowania indywidualnych wkładek na podstawie rzeczywistego skanu 3D stóp pacjenta
* Generacja programu GCODE do frezarki CNC (PN-73/M-55256)
JEDNO URZĄDZENIE ZAMIAST TRZECH RÓŻNY INNYCH PRODUCENTÓW !
Wszystke pomiary wykonywane są jednoczasowo, przy tym samym ustawieniu pacjenta. Zwiększa to wiarygodność i powtarzalność pomiarów. Skraca czas kompletnego badania do kilkudziesięciu sekund. Ma to szczególne znaczenie w diagnostyce przesiewowej dzieci.

NAJNOWSZA  wersja Programu do Projektowania Wkładek 3D posiada następującą funkcjonalność:

• Swobodna definicja obrysu wkładki na bazie odbitki plantokonturograficznej z widoczną głębią obrazu.

• Definicja linii obcięcia wkładki na wysokości palców

• Możliwość skalowania podparcia wysklepienia stopy na podstawie danych ze skanera 3D wbudowanego w urządzenie CQ-Stopy3D

• Możliwość uwzględnienia stref nośnych (nacisków) na podstawie intensywności odbitki plantokonturograficznej

• Możliwość definiowania minimalnej, oraz całkowitej wysokości wkładki

• Definicja wywinięcia pięty, z uwzględnieniem wysokości i szerokości profilu

• Definicja klina podparcia korygującego ustawienie stopy

• Swobodna definicja pelot o zadanej wysokości (zarówno wypukłych jak i wklęsłych)

 

 

Telefon komórkowy (601) 79-41-62 Kontakt Mailowy